Ochrona w razie choroby

Całkowita niezdolność do pracy:
Jeśli chcesz otrzymać wypłatę miesięcznej renty w razie niezdolności do pracy aż do czasu wyleczenia niezdolności to zapytaj o ofertę dla Ciebie.
O wysokości renty sam zdecydujesz.

 

Poważne zachorowanie i uszczerbek na zdrowie:
Ubezpieczenie terminowe chroniące zdrowie, uszczerbek oraz poważnie zachorowanie w WARTA lub GENERALI  - możliwość skonstruowania indywidualnej oferty.

Czasowa niezdolność do pracy i brak możliwości zarobkowych? To nie problem.
Dzięki ubezpieczeniu czasowej niezdolności do pracy (np. złamanie nogi) zabezpieczysz ciągłość swoich dochodów.

 

BEST DOCTOR
Chcesz zabezpieczyć pokrycie kosztów leczenia za granicą wraz z transportem i organizacją leczenia do 1 000 000 euro?

W momencie choroby zgłaszasz a my zorganizujemy wszystko za Ciebie, zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Najlepsi lekarze na świecie zaopiekują się Twoim zdrowiem w razie potrzeby.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami.

Telefon do nas:
+48 601 068 155
E-mail do nas:
biuro@ubezpieczeniarachwal.pl